Management company

Name: Shokuiku Zukan Corporation
Address: 150-0021 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 1-1-35-903
Representative: Yusuke Matsumura
URL:http://shokuiku-zukan.com